Автор стиха: Цветаева Марина Ивановна

Тише, тише, тише, век мой громкий…

Тише, тише, тише, век мой громкий!
За меня потоки — и потомки.